Chennai - Dhyana Kendra

 

  Paramahansa Yogananda Hall
  ‘OMKAR’ No. 14, (Old No. 17)
  Rajarathinam Street,
  Land Mark: Behind EGA Theatre
  Kilpauk
  Chennai 600010
  Dist. Chennai, Tamilnadu

  Phone : (044) 26431141 , 9381734188,
  Email : ysdk.chennai@gmail.com